Bilimsel Program

 

 8 Mayıs 2021, Cumartesi

 Salon-A

 Salon-B

09:00-09:30

AÇILIŞ

09.30-11.00

Panel 1Health Strategies in Europe during Covid 19 Pandemic

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Can, Prof. Dr. Tülin Düger          

Rehabilitation Strategies for WHO in the European Region in the Context of Covid 19
Satish Mishra (Technical Manager - Disability and Rehabilitation and Long-term Care, WHO Regional Office for Europe)

Health Strategies of World Physiotherapy- Europe Region in Covid 19 Pandemic
Esther-Mary D'Arcy (Chairman, World Physiotherapy Europe Region)

The role of Physiotherapists in Covid 19 Pandemic in Spain
Carmen Suarez (Vice-Chairman, World Physiotherapy Europe Region)

11.00-11.10

ARA

11.10-12.10

Panel 2: Pandemide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Soluk Aldırır

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nilgün Gürses, Prof. Dr. Fatma Karantay Mutluay

COVID-19’da Değerlendirme
Doç. Dr. Gökşen Kuran Aslan

COVID-19 Yaklaşımları
Doç. Dr. Semiramis Özyılmaz

COVID-19 Pandemisine Küresel Bakış
Prof. Dr. Rengin Demir

12.20-13.00

Konferanslar -

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya Arıkan, Prof. Dr. Sema Savcı

Konferans 1: “Prone” Pozisyon
Prof. Dr. Riany Sena

Konferans 2: Long COVID-19
Doç. Dr. Melda Sağlam

13.00-13.10

ARA

13.10-13.50

UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı; Prof. Dr. Sedat Dalbayrak
İstanbul Okan Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A. D.

Spastisitede Baklofen Pompası Tedavisi ve Nöromodülasyon Girişimlerine Genel Bir Bakış
Doç. Dr. Atilla Yılmaz
İstanbul Okan Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A. D. / Nöromodülasyon Ünitesi

13.50-14.00

ARA

14:00-14:30

Konferanslar: Eğitimde Yeni Doğrular

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, Prof. Dr. Yeşim Bakar

Konferans 3: Eğitimde Yeni Doğrular: 21. Yüzyıl Becerileri
Prof. Dr. Nevzat Tarhan                  

14:00-15:10 

Panel 6: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Tele-Yaşam

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Gürhan Karakaya, Doç. Dr. Muhammed Kılınç

Telerehabilitasyon nedir? Türkiye’deki Akademik ve Klinik Boyutu Nedir?
Doç. Dr. Turhan Kahraman

Telerehabilitasyonda Kullanılan Cihazlar/Arayüzler
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can Erdoğan

Telerehabilitasyonda Analiz ve Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Güldeniz Yelvar

Telerehabilitasyonda Etik Konular, Riskler ve Yaygınlaştırma
Prof. Dr. Serap İnal

14:30-14:40

ARA

15:10-15:20

ARA

14:40-15:40

Panel 3: Harmanlanmış Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Etik

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Z. Candan Algun, Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Doç. Dr. Şeyda Toprak Çelenay

Neyi-Nasıl Harmanlarız?
Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven

Harmanlanmış Öğrenme Modelleri
Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu

Uzaktan Eğitimde Etik ve Telif Hakları
Dr. Öğr. Üyesi Eray Serdal Yurdakul

15:20-16:20

Konferanslar: Telerehabilitasyonda Araştırma ve Eğitim

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bilsen Sirmen, Prof. Dr. Şebnem Baydere

Konferans 4: Telerehabilitasyonda Araştırma
Prof. Dr. Feryal Subaşı

Konferans 5: Klinik Uygulama ve Öğrenci Eğitiminde Telerehabilitasyonun Kullanımı
Doç. Dr. Yasemin Buran Çırak

Konferans 6: İnme ve Omurilik Yaralanmalarında Ev İçi Uzaktan Kontrollü Telerehabilitasyonun Klinik Etkinliği
Prof. Dr. Nuray Yozbatıran

15:40-15:50

ARA

16:20-16:30

ARA

15:50-16:50

Panel 4: Pandemi-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-Eğitim

Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Şişli

Çekirdek Eğitim Programı ve Pandemi
Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman

Çevrim İçi Süreçte Beceri Kazanımı
Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler

Öğrenci Bakış Açısı ile Acil Uzaktan Eğitim Deneyimi
Prof. Dr. Derya Özer Kaya

Akademisyenlerin Pandemi Sürecinde Eğitime Adaptasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Avcı

16:30-17:30

Panel 7: Telerehabilitasyonda Alanlara Yönelik Uygulamalar

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Deniz İnal İnce, Prof. Dr. Zeliha Başkurt

Romatoloji ve Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Telerehabilitasyon
Doç. Dr. Eda Tonga

Geriatride Telerehabilitasyon
Dr. Öğr. Üyesi Mine Pekesen Kurtça

Pediatride Telerehabilitasyon
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yakut

NörolojideTelerehabilitasyon
Doç. Dr. Esra Doğru Hüzmeli

Kardiyopulmonerde Telerehabilitasyon
Doç. Dr. Neslihan Durutürk

16:50-17:00 

ARA

17:30-17:40

ARA

17:00-18:00

Panel 5: Pandemide Lisans ve Lisansüstü Eğitim: Öğrenciler Ne İstiyor?

Oturum Başkanları: Uzm. Fzt. Çağlar Soylu, Stj. Fzt. İlayda Sözeri

Lisans Nasıl, Nasıl Olmalı?
Dilan İçen

Lisansüstü Eğitim Nasıl, Nasıl Olmalı?
Uzm. Fzt. Gülsena Utku

17:40-19:00


 

Bildiri Sunumları

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sevim Acaröz Candan, Doç. Dr. Serkan Bakırhan

Sözel Bildiriler
S015-S016-S017-S018-S019-S020-S021-S022-S023-S024-S025-S026-S027-S028-S029-S030-S031

*diğer bildiriler kongre yayın platformu bildiriler bölümünde sunum vdeosu şeklinde yer alacaktır. 

 

18:00-19:00

Bildiri Sunumları

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Meral Sertel, Doç. Dr. Eylem Tütün Yümin

*Sözel Bildiriler
S001-S002-S003-S004-S005-S006-S007-S008-S010-S011-S012-S013-S014

 

 

 9 Mayıs 2021, Pazar

 Salon-A

 Salon-B

09:00-10:00

Panel 8:
Ortopedik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Seyit Çıtaker, Doç. Dr. Ferruh Taşpınar

Menisküs Cerrahileri Sonrasında
Prof. Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu

Plantar Fasiit’te
Prof. Dr. Nilgün Bek

Priformis Sendromu’nda
Doç. Dr. Gürsoy Coşkun

Rotator Kılıf Cerrahileri Sonrasında
Prof. Dr. İrem Düzgün

09:00-9:40

Konferanslar:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda  İnovasyon ve Yapay Zeka

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma Uygur, Prof. Dr. Serap İnal

Konferans 10: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İnovatif Çözümler
Prof. Dr. Ela Tarakçı

Konferans 11: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yapay Zeka
Prof. Dr. Erhan Akdoğan

10:00-10:10 

ARA

09:40-9:50 

ARA

10:10-11:10

Panel 9: Nörolojik Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İpek Yeldan, Prof. Dr. Arzu Genç

Nörorehabilitasyonda Motor Öğrenme Prensipleri
Doç. Dr. Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu

Yutma Bozuklukları
Doç. Dr. Numan Demir

Nörolojik Hastalıklarda Elektroterapi Uygulamaları
Doç. Dr. Özlem Yürük

09:50-10:45

Panel 16: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İnovatif Çalışmalar 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hanife Gül Taşkıran, Prof. Dr. Ekin Akalan

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yazılımları
Doç. Dr. Ayşe Betül Oktay

Parkinson Hastalığının Rehabilitasyonunda Oyunlaştırma
Dr. Öğr. Üyesi Farzin Hajebrahimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda İnovatif Değerlendirme
Doç. Dr. Burcu Talu

11:10-11:20 

ARA

10:45-10:55

ARA

11:20-13:00

Panel 10: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Özel Konular ve Uygulamalar

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Alis Kostanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi R.Tuğba Kılıç

Onkoplastik Meme Cerrahileri Sonrasında Lenfödem Fizyoterapisi
Prof. Dr. İlke Keser

Kadınlarda Aşırı Aktif Mesane Sendromunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon?
Doç. Dr. Emel Sönmezer

Kas İskelet Sistemi Problemlerinde Osteopatik Yaklaşımlar
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Osman Pala

Graston Tekniği
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Usgu

Obstrüktif Uyku Apne Problemlerinde Fizyoterapi ve Rehabiltasyon
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Yılmaz Gökmen

Baş Ağrısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fzt. Özge Kayalar Dülger

10:55-11:50

Panel 17: Kanıtlar ve Duygular? Sonuç Patent Olabilir mi?

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer Erden, Prof. Dr. Öznur Tunca Yılmaz

İnovatif Yaklaşımlarda Kanıtlar Neler Söylüyor?
Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz

Robot Destekli Rehabilitasyon Sistemleri Kullanımında Hastaların Duygu Durumu Nasıl Değerlendirilir?
Prof. Dr. Duygun Erol Barkana

Sağlıkta Patent Nasıl Alınır?
Doç. Dr. Kadir Gök

11:50-12:00

 ARA

12:00-13:00

Panel 18: Multidisipliner Robotik Rehabilitasyon Uygulamaları

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yavuz Yakut, Prof. Dr. Mine Gülden Polat

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Robotik Sistemler
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan

Özdengelemeli Dış İskelet Robot Co-Ex: Tasarım ve Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Barkan Uğurlu

Pasif Bilek ve Ön Kol Rehabilitasyonu için Robot Destekli Dış İskelet Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erkan Kütük

Propriyosepsiyonda Tekno-Rehabilitasyon
Dr. Fzt. Onur Aydoğdu  

Klinikten Robotik Rehabilitasyon Deneyimleri
Uzm. Fzt. Onur Ulukuz

13.00-14.00

ÖĞLE ARASI

13.00-14.00

 ÖĞLE ARASI

14:00-14:40

Panel 11: Koruyucu Rehabilitasyon Uygulamalarının Kapsamı ve Geleceği

Nihal Şişman Şimşek ve Tülin Güntel ONURUNA

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nesrin Demirtaş, Sevil Serin

Biyopsikososyal Model İle Toplum Temelli Yaklaşımlar
Prof. Dr. Uğur Cavlak

Koruyucu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2030 Hedefleri
Dr. Fzt. Reyhan Özgöbek

FZTEM-Fizyoterapi Egzersiz Danışma Merkezleri ve Koruyucu Yaklaşımlar
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin

14:00-14:40

Konferanslar:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Doğru Sosyal Medya Kullanımı

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tülin Akçay Düger, Prof. Dr. Defne Kaya

Konferans 12: Reklam Kurulu Daire Başkanlığı: Sosyal Medya Reklamlarında Etik ve Cezai İşlemler
Başkan V. Erdem Biçer

Konferans 13: Yeni Medya ile Değişen Tüketici Davranışları ve Fizyoterapistler için Sosyal Medyada Hizmet Pazarlama
Doç. Dr. Yasin Bulduklu

14:40-14:50

ARA

14:40-14:50

ARA

14:50-15:40

Panel 12: Açık Uçlu Toplantı: Akademisyen-Klinisyen Buluşması “SHM&SHM”

Cenan Yumakoğlu Çağlar ve Aysel Turgal ONURUNA

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dr. Banu Ekinci

Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde Ne Kadar Yol Kat Edildi?  
Uzm. Fzt. Deniz Alkan

Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı

Sosyal Hizmet Merkezlerinde Fizyoterapi Hizmetleri
Fzt. Dilek Çamursoy

Prof. Dr. Songül Atasavun Uysal

14:50-15:40

Panel 19: Pandeminin Fizyoterapistlere Getirdikleri

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zuhal Kunduracılar, Prof. Dr. Funda Demirtürk

MEB Bağlı İşletilen Özel Eğitim Merkezi İşletmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Fzt. Nüket Tanacı Akçay

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde Çalışan Fizyoterapistlerin COVID-19 Pandemisinde Karşılaştığı Sorunlar
Uzm. Fzt. Erkan Alp

COVID-19 Pandemisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Departmanlarının Çalışma Standartları Nasıl Olmalı?
Fzt. Nezahat Akın

Kronik Bir Sorun: Sağlık Bakanlığında Döner Sermaye ve Ek Ödeme
Uzm. Fzt. Hanifi Erol

15:40-15:50 

ARA

15:40-15:50

ARA

15:50-16:40

Panel 13: Açık Uçlu Toplantı: Akademisyen-Klinisyen Buluşması “SPOR”

Adem Haciğolu ve Gülten Mert ANISINA

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım, Selçuk Çebi

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde Fizyoterapist Olmak
Prof. Dr. Volga Bayrakçı Tunay
Fzt. Şaziye Yıldırım Dündar


Paralimpik Sporcularda Klasifikasyon ve Fizyoterapi Uygulamaları
Doç. Dr. Aynur Demirel

Prof. Dr. Nevin Ergun

15:50-16:40

Panel 20: Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Girişimcilik

Oturum Başkanları: Prof. Dr. İnci Yüksel, Fzt. Caner Tan

Fizyoterapist İstihdamında Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert

Sorun Cevaplayalım (Nasıl yer açalım? Yaşlı Bakım Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi)
Fzt. Eda Kırmızıgül

Fzt. Sadık Yıldız
Fzt. Halil Muku

Girişimcilik ve Devlet Destekleri
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Yaran

Kaplıca İşletmeciliğinde Fizyoterapistin Rolü
Fzt. Sinem Melike Koca

16:40-16:50

ARA

16:40-16:50

ARA

16:50-18:00

Panel 14: Açık Uçlu Toplantı: Akademisyen-Klinisyen Buluşması “ÇOCUK

Aysel Turgal Onuruna

Ufuk Derebay ve Ramiz Durmuş ANISINA

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Handan Tüzün, Murat Ağar

Çocuk Fizyoterapi ve Rehabilitasyonunda ICF
Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel
Uzm. Fzt. Ayşegül Akgül Kocabal

Okul Fizyoterapistliği: Evde Kalan Okullu Çocuklarda Koruyucu Fizyoterapi Yaklaşımları
Fzt. Ebru Özker

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çiledağ Özdemir

Çocuk Bakım- Koruma Hizmetlerinde Fizyoterapi Hizmetleri: Çocuk Evlerinde Fizyoterapist Ne Yapar?
Fzt. Hülya Sözlü

Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı

16:50-17:40

Panel 21: Cinsel Sağlık

Oturum Başkanları: Prof.Dr. İlkim Çıtak Karakaya, Prof. Dr. Yeşim Bakar

Cinsel Sağlıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fzt. Yasemin İrkilata    

Aile Danışmanlığında Cinsel sağlık
Uzm. Psikolog, Kemal Özcan 

Cinsel Sağlık-Hekim Bakış Açısıyla
Dr. Cem Keçe, Psikoterapist    

 

18:00-18:10

 ARA

17:30-17:40

 ARA

18:10-19:00

Panel 15: Açık Uçlu Toplantı: Akademisyen-Klinisyen Buluşması “MENTAL SAĞLIK”

Mehmet Kaplan, Funda Alacaoğlu ve Betül Özdemir ANISINA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Arıkan

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri: Mental Sağlıkta Fizyoterapi
Fzt. Özden Gökçek
Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet Yüce

Kadın Sığınma Evleri: Kadın Çocuk İstismarı ve Beden Farkındalığı
Doç. Dr. Arzu Erden

17:40-19:00

Panel 22: Sedanter Davranış Pandemisi: Gizli Tehdit

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuray Kırdı, Prof. Dr. Umut Baki Tugay

COVID-19 Pandemisi ve Fiziksel İnaktivite ve Beslenme
Doç. Dr. Naciye Vardar Yağlı

Doç. Dr. Nevra Koç, Dyt.

Yaşlı ve Genç Bakış Açısı ile Karantina Dönemi
Doç. Dr. Selda Başar

Uzm. Fzt. Ata Tekin

Psiko-Sosyal Dayanıklılık
Şenel Karaman, Psk.

İlknur Erden, Fzt., Sos.

 19:00-19:30    KAPANIŞ