Bildiri

• Kabul Edilen ve Sunum dosyaları olan Bildirilerin Özet Metinleri, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Özel Sayısında yayınlanacaktır. TÜRK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ: TFD bilimsel yayın organı–Emerging Sources Citation Index (ESCI) ,EBSCOhost, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Excerpta Medica (EMBASE), Türkiye Atıf Dizini, ULAKBİM Türk Tıp Dizini)
• Bildiri tam metinleri için dijital tam metin kitabı hazırlanacaktır. Tam metin gönderim ve yazım kuralları ile ilgili ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır.